Sinchroninis vertimas

Šis būdas dažniausiai naudojamas per tarptautines konferencijas, seminarus, kongresus ir kitus panašaus pobūdžio renginius. Sinchroninio vertimo metu paprastai dalyvauja du vertėjai, kurie verčia būdami uždaroje kabinoje, pro kurios langus mato kalbančiuosius. Pranešėjai kalba į mikrofoną, vertėjas girdi ir seka jų kalbą per ausines, tuo pačiu metu versdamas į savo mikrofoną.

Nuoseklusis vertimas

Nuoseklusis vertimas naudojamas derybose, mokymuose, pristatymuose, pasitarimuose, susitikimuose
ir ekskursijose ir panašiai. Nuosekliojo vertimo metu kalbėtojas daro logines pauzes, kad vertėjas galėtų
jo išreikštą mintį išversti į užsienio kalbą. Dažniausiai nuosekliojo vertimo reikia renginiuose, kuriuose dalyvauja nedaug žmonių – derybose, pristatymuose, trumpuose pasitarimuose ir panašiai.

Vertimas telefonu

Prieš įvykstant tokio pobūdžio vertimui vertėjas susisiekia su užsakovu, išsiaiškina jo poreikius, pokalbio paskirtį, temą, sudaro pokalbio planą, tuomet telefonu prisistato ir informuoja, kas nori kalbėtis ir apie ką. Vienu metu vertėjas klauso kalbančiojo telefonu ir verčia jo kalbą užsakovui, taip pat verčia tai, ką užsakovas nori perduoti pašnekovui.